Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

SATICI BİLGİLERİ

UNVANI                                      : Akal Batu Tekstil Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

ADRESİ                                      : Bahçelievler Mah. Ankara Cad. No:151 Gölbaşı
                                                    ANKARA

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ : Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü

TİCARET SİCİLİ NUMARASI      :162869

MERSİS NUMARASI                  : 0011057736500027

 

SATICI İRTİBAT BİLGİLERİ

TELEFON                                   : 0 312 473 80 50      

FAKS                                          : _____________

MÜŞTERİ HİZMETLERİ NO       : _____________      

ELEKTRONİK POSTA                : ankara@akalbatu.com.tr

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA

(KEP) ADRESİ                            : akalbatu@hs01.kep.tr

 

İş bu Sözleşme kapsamında Akal Batu Tekstil Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş., SATICI olarak anılacaktır. 

 

ALICI BİLGİLERİ

ADI/SOYADI/UNVANI               : ………………….

ADRESİ                                    :…………………..    

TELEFON                                 :…………………..

EMAIL                                       :…………………..

 

İş bu Sözleşme kapsamında ALICI olarak anılacaktır. 

 

 1. MADDE: SÖZLEŞMENİN KONUSU

 Mesafeli Satış Sözleşmesi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, bu Kanuna dayanılarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yer alan düzenlemeler çerçevesinde, SATICI tarafından ALICI’ ya yapılacak mal veya hizmet satışı kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerin düzenlenmesini amaçlamaktadır.

 

İş bu Sözleşme, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun kapsamına giren işlemler ile ALICI’ nın, aynı Kanun’ un 3. maddesinde; ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanan şekilde “TÜKETİCİ” SIFATINA SAHİP OLDUĞU VE BU KAPSAMA GİRDİĞİ DURUMLARDA TÜM HÜKÜMLERI ILE BIRLIKTE VE AYNEN GEÇERLIDIR. Ancak ALICI’ nın, Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde “TACİR” olduğu ve sözleşme konusu ÜRÜNÜ TİCARİ veya MESLEKİ AMAÇLA SATIN ALDIĞI DURUMLARDA ALICI, tüketicilere ilişkin hak ve imkanlardan yararlanamaz.

 

 1. MADDE: SÖZLEŞME KONUSU MAL veya HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ile SATIŞ BEDELİ 

Sözleşme konusu ürünün adı, türü, adedi, satış bedeli ve benzeri temel nitelikleri aşağıda belirtilmiştir. Her türlü kampanya, indirim ve benzeri uygulamalardaki satış bedeli, bunlara ilişkin olarak ilan edilen sürenin sonuna kadar geçerlidir. ALICI, ürünün detaylı bilgilerini, açıklamalarını ve özelliklerini SATICI’ ya ait internet sitesinde inceleyerek, gerekli bilgilere sahip olarak ve Ön Bilgilendirme Formunu da ödeme yükümlülüğü altına girmeden önce okuyarak, tüm bu hususlarda bilgi sahibi olduğunu elektronik ortamda teyit ederek ürünün siparişini verdiğini beyan ve kabul etmiştir.

 

Ürün adı ve Temel Nitelikleri            Adet           Taksit         Toplam Tutar (TL) ……………………………………….                                                     ……….. 

KDV                                                                                                     .............                   

Kargo Ücreti                                                                                        ............. 

Genel Toplam                                                                                      .............

 

 1. MADDE: ÖDEME ŞEKLİ

 

Satış Bedeli (KDV dahil TL)                                                          Ödeme Şekli

  ……….………………..                                                                     …………………

 

 1. MADDE: FATURA BİLGİLERİ

 

Ad/Soyad/Unvan                   :……………………………...

Fatura Adresi                          :……………………………...

Telefon                                    :………………………………

E-posta ve kullanıcı adı          :……………………………...

 

Fatura, sipariş ile birlikte teslim edilir. ALICI tarafından bildirilen fatura bilgilerinin, ALICI dışında başka bir kişiye ait olması durumunda ALICI, verdiği ve onayladığı tüm bilgilerden kendisi sorumludur.

 

 1. MADDE: KARGO MASRAFLARI 

Genel olarak ve aksi kararlaştırılmadıkça teslimat masrafları ALICI’ ya aittir. SATICI, herhangi bir kampanya uygulanması gibi süreli şekilde yada bazı özel şartların varlığı halinde taşıma masraflarının tamamını yada bir kısmını üstleneceğini ilan etmiş ise bu durum, ilanda belirtilen sürenin sonuna kadar yada belirtilen özel şartların varlığı halinde geçerlidir.

Yasal haklarının korunması açısından ALICI, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe teslim esnasında kırık, ambalajı yırtılmış, hasarlı, ayıplı olarak ve kargodan kaynaklanan bir sorun tespit ettiğinde kargo firmasına tutanak tutturmakla sorumludur. 

Kargo masraflarına ilişkin bilgiler, siparişin onaylanmasından ve ALICI’ nın ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce SATICI tarafından ALICI’ ya web sitesi üzerinden bildirilir. Bu sebeple ALICI’ nın, kendisine ödeme yükümlülüğü altına girmeden önce bildirilen kargo masraflarına dikkat ederek sipariş verdiğini beyan ve kabul eder.

 1. MADDE: TESLİMAT VE İFA

Sipariş için öngörülen teslimat süresi 2 ila 4 iş günüdür.[U10] . [U11]ALICI’ nın isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler haricinde bu süre mal satışlarında her halükarda 30 günü geçemez. Teslimat, ALICI’ nın yukarıda belirtilen adresinde, ALICI veya ALICI’ nın gösterdiği kişi yada kuruluşa yapılır. Bu süre içerisinde teslim edilmeme durumunda ALICI, sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. SATICI, ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım talimatları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

SATICI, malın ALICI ya da ALICI’ nın taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur.

ALICI’ nın, SATICI’ nın sitede ilan ettiği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan SATICI sorumlu değildir. Ayrıca ALICI’ nın, SATICI’ nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda kargo masrafları ALICI’ ya ait olur.

Malın SATICI tarafından taşıyıcıya teslimi, ALICI’ ya yapılan teslim olarak kabul edilmez.

SATICI’ nın ürünü teslim yükümlülüğü, işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanması ve ALICI’ nın ürün bedelini ödemesi şartına bağlıdır. Herhangi bir nedenle sözleşme elektronik ortamda onaylanmaz, ürün bedeli ödenmez veya ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI, ürün teslim yükümlülüğünden kurtulur.

ALICI’ nın, sözleşmeye konusu ürünün kendisi dışında üçüncü bir kişiye teslimini talep etmesi ve bu üçüncü kişinin teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI sorumlu tutulamaz.  

 

 1. MADDE: CAYMA HAKKI

ALICI, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise ALICI veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 1. Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, ALICI’ nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 2. Birden fazla parçadan oluşan mallarda, ALICI’ nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 3. Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, ALICI’ nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

Cayma bildirimi, cayma hakkı süresi içerisinde;

 1. SATICI’ nın internet sitesinde bulunan Cayma Formu aracılığıyla veya
 2. SATICI’ nın iş bu Sözleşmede gösterilen adresine, cayma kararını bildiren açık bir beyanla yazılı olarak gönderilebilir.

İnternet sitesi üzerinden ALICI’ ya cayma hakkı sunulması durumunda SATICI, ALICI’ nın iletmiş olduğu cayma talebinin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini ALICI’ ya derhal iletir.

ALICI, cayma süresi içinde malı işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Aksi takdirde ALICI, malın değerindeki azalmadan sorumludur.

SATICI, cayma hakkına konu malın, iade için aşağıda belirtilen taşıyıcıya teslim edildiği tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın ALICI’ ya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil ettiği tüm ödemeleri iade eder. Ancak ALICI’ nın malı, iade için öngörülenin haricinde bir taşıyıcı ile iade etmesi durumunda ödeme iadesi, malın SATICI’ ya ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde yapılır.
Malın tesliminden önce cayma hakkının kullanılması durumunda SATICI, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın ALICI’ ya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil ettiği tüm ödemeleri iade eder.

Hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde bu süre, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin SATICI’ ya ulaştığı tarihten itibaren başlar.

SATICI, yukarıda belirtilen tüm geri ödemeleri, ALICI’ nın ön bilgilendirmede kararlaştırılan ve öngörülen taşıyıcı ile iadesinde tutarına yer verilen iade masrafını karşılama yükümlülüğü saklı kalmak kaydıyla, ALICI’ nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve ALICI’ ya başkaca herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapar. 

Ödemenin kredi kartı ile yapılmış olması durumunda, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamındaki kart çıkaran kuruluşlar; SATICI tarafından aktarılan tutarı, kendilerine ulaşmasını takiben kart hamilinin kullanılabilir limitine tek seferde ilave etmekle yükümlüdür. Bu hallerde SATICI tarafından bahse konu kuruluşlara aktarılan tutarın, bu kuruluşlar tarafından ALICI’ nın limitine ilave etmelerinde geçecek süre, SATICI’ nın sorumluluğunda değildir.

ALICI’ nın, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimini yönelttiği tarihten itibaren 14 gün içinde malı SATICI’ ya geri göndermesi gerekmektedir.

Cayma hakkının kullanması durumunda SATICI’ nın iade için öngördüğü taşıyıcı Sürat Kargo[U13]  firmasıdır. Malın, cayma hakkı kapsamında bu kargo firması aracılığıyla iadesi halinde ALICI, ………...tutarındaki iade masrafını karşılamakla yükümlüdür. Belirtilen kargo firmasının, ALICI’ nın bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda ise ALICI, iade etmek istediği malı, bulunduğu yerde şubesi olan herhangi bir kargo firması aracılığıyla, iade masrafı ödemeksizin, karşı ödemeli olarak SATICI’ ya gönderebilir. Ancak belirtilen kargo firmasının, ALICI’ nın bulunduğu yerde şubesinin bulunmasına rağmen, bu kargo firması dışında bir taşıyıcıyla malın iadesi halinde ALICI, iade masraflarını karşılamakla yükümlüdür. ALICI’ nın talep etmesi halinde iade masrafı, kendisine iade edilecek mal veya hizmet bedeli ile teslimat masraflarından mahsup edilebilir. Ancak, ALICI’ ya teslim edilen malın Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 8 inci maddesi kapsamında ayıplı olması durumunda ALICI iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulmaz.[U16] 

Her türlü iade, ürün faturası, orijinal kutu ve ürünün ambalajı ve varsa eklenti ve aksesuarları ile birlikte yapılmalıdır. İade edilmek istenen ürünün faturası, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden tüzel kişi adına ise iade işleminin tamamlanabilmesi için ilgili tüzel kişinin iade faturası düzenleyerek SATICI’ ya ürün ile birlikte göndermesi gerekmektedir.

Cayma hakkının kullanılması nedeniyle, SATICI tarafından düzenlenen kampanya, indirim ve avantaj limit tutarının altına düşülmesi halinde; uygulanan kampanya, indirim veya avantaj iptal edilir.

Aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkı KULLANILAMAZ;

 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’ nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. b) ALICI’ nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya ALICI’ ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’ nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

ı) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmeler.

 1. i) Tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmeler.
 2. j) Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler.
 3. k) Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler.
 4. MADDE: MÜCBİR SEBEP

Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde ALICI’ ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirir ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil ettiği tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde ALICI’ ya iade eder.

 1. MADDE: SÖZLEŞMENİN FESHİ

SATICI, sipariş konusu mal ya da hizmet edimini 30 gün içerisinde teslim edemez yada yerine getiremezse ALICI, sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshi durumunda SATICI, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil ettiği tüm tutarları, fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde ve kanuni faiziyle birlikte ALICI’ ya geri öder. ALICI’ nın cayma hakkı saklıdır. 

 1. MADDE: ŞİKÂYETLERE İLİŞKİN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ VE YASAL BAŞVURU YOLLARI

Siparişleriniz, siparişlerinize konu ürünlerimiz, siparişlerinizin kargo ve teslim süreçleri ve benzeri konulardaki şikayet ve önerilerinizi; web sitesinde bulunan; İLETİŞİM FORMU üzerinden bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. İletmiş olduğunuz şikayetleriniz derhal kayıt altına alınarak, yetkili birimler tarafından değerlendirilecek; neticeden tarafınıza tercih ettiğiniz iletişim vasıtasıyla bilgi verilecektir.

Bununla birlikte, gerçekleştireceğiniz işlemler ve alışverişlerle ilgili tüm ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere göre belirlenecek; Tüketici işleminin yapıldığı veya tüketici ikametgahının bulunduğu yerdeki İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ile tüketici işleminin yapıldığı veya tüketici ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkili ve görevlidir.

 1. MADDE: SÖZLEŞME METNİNİN SAKLANMASI VE ERİŞİM 

Mesafeli Satış Sözleşmesi ile ön bilgilendirme formu, bildirdiğiniz mail adresinize gönderilmektedir.

SATICI cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi elektronik ortamda üç yıl boyunca saklamaktadır. 

 1. MADDE: DİĞER HÜKÜMLER

12.1.   İş bu Sözleşme, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanması halinde geçerlik kazanır.

12.2.   18 yaşından küçük kişiler ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı kişiler, internet sitesinden alışveriş yapamazlar. ALICI, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, 18 yaşını doldurmuş, ayırtım gücüne sahip olduğunu ve herhangi bir şekilde kısıtlanmamış olduğunu da teyit, beyan ve taahhüt etmiş olur.  

12.3.   ALICI, internet sitesinde yer alan, sözleşme konusu ürünün temel niteliklerini, detay bilgilerini, açıklamalarını ve özelliklerini incelediğini, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin bilgilerini; internet sitesinde yazılı tüm koşulları, açıklamaları ve ayrıca bunlara dair, Ön Bilgilendirme Formu’ nu okuduğunu, bilgilendirildiğini, tüm bu hususlarda bilgi sahibi olduğunu beyan ve kabul eder. ALICI, Ön Bilgilendirme Formu’ nu elektronik ortamda teyit ederek, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ nin kurulmasından evvel Ön Bilgilendirme Formu içeriğine vakıf olduğunu, gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan etmiştir.

12.4.   İş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ ni kabul eden ALICI, verdiği siparişinin ödeme yükümlülüğü anlamına geldiğini; iş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ nde yazılı bedelleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu hususta Ön Bilgilendirme Formu ile de bilgilendirildiğini, elektronik ortamda verdiği teyit ile beyan ve kabul etmiş olur.  

12.5.   Ödeme, kredi kartıyla, Havale/EFT yoluyla yada varsa internet sitesinde ilan edilen başkaca ödeme yöntemleriyle olabilir. ALICI’ nın alışverişi kredi kartıyla yapmayı tercih etmesi halinde kredi kartı ve gerekli bilgiler SATICI tarafından kaydedilmeden ilgili ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.  

12.6.   Taksitli işlemlerde kart sahibi ile 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamındaki kart çıkaran kuruluşlar arasında yürürlükte bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. ALICI, bu kuruluşlar ile akdettiği Kredi Kartı Sözleşmesi hükümlerin uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. SATICI’ nın bu hususlarda sorumluluğu yoktur.

12.7.   Ürün, ALICI’ ya teslim edildikten sonra, kart/hesap bilgilerinin yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ ya ödememesi durumunda ALICI, teslim aldığı ürünü SATICI’ ya on dört gün içinde iade etmekle yükümlüdür. SATICI, bu durumda kargo masrafını üstlenmez.

 

SATICI               : Akal Batu Tekstil Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

ALICI                 :………………………….

TARİH                :…………………………..