Gizlilik Kuralları

Akal Batu Tekstil Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, Sitemizde gerçekleştireceğiniz çevrim içi ziyaret, üyelik, alışveriş gibi faaliyetleriniz nedeniyle sizlerden belirli kişisel verilerinizi toplamakta ve işlemekteyiz. 

Şirketimiz, birincil derecede önem atfettiği kişisel gizliliğinizi ve güvenliğinizi, işbu Gizlilik Kuralları çerçevesinde korumayı taahhüt etmektedir.

Şirketimiz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; Yönetmelikleri; Kişisel Verileri Koruma Kurumu Tebliğleri, Kurul Kararları, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve sair ilgili mevzuat hükümleri gereğince; kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bunlara erişilmesini önlemek ve verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla, önceliğini belirleyen güvenlik anlayışıyla hareket etmekte ve gerekli güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 

Sizlere ait bilgileri ve kişisel verileri, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi ile bunların dışında da Aydınlatma Metinlerimizde detaylı şekilde açıklanan amaçlarla sınırlı olarak toplamakta, kullanmakta, saklamakta, işlemekte ve gerektiği durumlarda üçüncü taraflara aktarmaktayız. 

Mevzuatın açıkça öngördüğü ya da zorunlu kıldığı haller ile Şirketimize verdiğiniz onayınıza istinaden gerçekleştirdiğimiz aktarımlarımızda, aktarım yapılan üçüncü tarafların da en az Şirketimiz ile aynı seviyede bilgi güvenliği politika ve standartlarına sahip olmasına dikkat ediyoruz.    

 

Kişisel verilerinizin toplanması ve işlenmesine yönelik detaylı bilgilere, internet sitemizde bulunan Aydınlatma Metni ve Çerez Aydınlatma Metninden ulaşabilirsiniz. 

Ancak işbu Gizlilik Kurallarımızda yer alan ilkelerimiz, sadece ziyaret ettiğiniz bu internet sitemiz, Şirketimize ait çağrı merkezimiz, mobil uygulamalarımız ve diğer kanallarımız için geçerlidir. 

İnternet sitemizde üçüncü taraf internet siteleri gibi Şirketimiz dışı elektronik ortamlara bağlantı verilmesi durumunda bu bağlantılar üzerinden erişilen üçüncü taraf elektronik ortamlarının gizlilik ve güvenlikleri, Şirketimiz tarafından garanti edilmemektedir. Bu nedenle Şirketimiz dışı üçüncü taraflara ait internet siteleri ve sair elektronik ortamlara link verilmesi, bu ortamlarda oluşacak zarar ve kayıplardan Şirketimizin sorumlu tutulacağı anlamına gelmemektedir.

Öte yandan her ne kadar Şirketimiz tarafından bilgi güvenliği tedbirleri alınmış ve uygulanmış ise de, internet kullanıcılarının da kendi güvenlikleri ve gizlilikleri için kullandıkları işletim sistemlerinin ve tarayıcılarının güvenlik ayarlarını üst seviyede ve güncel tutmaları; gerekli zararlı yazılım koruma ve antivirüs yazılımları, güvenlik duvarları ve benzeri tedbirleri sağlamaları; parola ve önemli kişisel bilgileri başka kişilerle paylaşmamaları ve bilgisayar, cep telefonu, tablet vb cihazlarda yazılı ya da görsel olarak bulundurmamaları gerekmektedir.

Şirketimiz tarafından alınan tüm teknik ve idari tedbirlere rağmen, kişisel verilerin kötü niyetli ve yetkisiz kişilerce ele geçirilmesi durumunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatının öngördüğü şekilde, ilgili veri sahiplerini bilgilendirecektir.

Şirketimiz elektronik hizmet kanallarından faydalanan tüm kullanıcılarımız, yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılır.