Kullanım Koşulları

İş bu Kullanım Koşulları, İNTERNET SİTESİ’ nin kullanımının tabi olduğu şartlar ve hükümler ile tarafların bu hususlara ilişkin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

İş bu Kullanım Koşulları, İNTERNET SİTESİ’ ne üye olup olmadığına yada ürün satın alıp almadığına bakılmaksızın, İNTERNET SİTESİ’ ne erişim sağlayan tüm kullanıcılar için geçerli ve bağlayıcıdır. Bu sebeple Üyelik Sözleşmesi yada Mesafeli Satış Sözleşmesi gibi özel içeriklerde düzenlenen hususlar dışındaki konularda, iş bu Kullanım Koşulları uygulanacaktır. 

İş bu internet sitesine erişmekle veya internet sitesini kullanmakla iş bu Kullanım Koşullarında belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. 

Bu sebeple internet sitesini kullanmanızdan önce iş bu metni dikkatle okuyunuz. 

İş bu Kullanım Koşullarında düzenlenen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmemeniz durumunda, internet sitesine erişmeyebilir, internet sitesini kullanmayabilir veya internet sitesi kullanımınızı durdurabilirsiniz.

TANIMLAR

ŞİRKET                    : https://akalbatu.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten,
                                   ticari merkezi Bahçelievler Mah. Ankara Cad. No:151
                                   Gölbaşı/ANKARA adresinde bulunan Akal Batu Tekstil
                                   Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.' 
dir.


KULLANICI            : https://akalbatu.com internet sitesine erişerek siteyi kullanan
                                 internet kullanıcısıdır. İş bu metin kapsamında KULLANICI
                                 olarak anılacaktır. 


İNTERNET SİTESİ : https://akalbatu.com’ adresli internet sitesidir. İş bu metin
                                 kapsamında İNTERNET SİTESİ olarak anılacaktır

 1. GENEL KULLANIM ŞARTLARI

1.1. İş bu Kullanım Koşulları, tarafların birbirlerinden mal yada hizmet alması zorunluluğunun bulunduğu yada ancak mal yada hizmet alımı durumunda bu Kullanım Koşulları’ nın uygulanabileceği anlamına gelmez. 

1.2. İNTERNET SİTESİ’ nin kullanılmasından doğan tüm sorumluluk KULLANICI’ ya aittir. İNTERNET SİTESİ’ nde yer alan hizmet, bilgi, düşünce, tavsiye ve diğer tüm veri ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek KULLANICI’ nın sorumluluğundadır.

1.3. ŞİRKET hiçbir surette ve şartta İNTERNET SİTESİ’ nin ve içeriğinin aynı şekilde devamlılığını garanti etmemektedir. ŞİRKET, her zaman ve KULLANICI’ ya bilgi vermek yada onayını almak yükümlülüğü olmaksızın İNTERNET SİTESİ’ nin erişimini, kullanılmasını yada ondan sağlanan menfaati kısmen veya tamamen ortadan kaldırabilir yada değiştirebilir. Bu hallerde KULLANICI’ nın her ne sebeple olursa olsun ŞİRKET’ e karşı hiçbir hak ve alacak ileri sürmek hakkı yoktur.   

1.4. ŞİRKET, her zaman ve KULLANICI’ ya bilgi vermek yada onayını almak yükümlülüğü olmaksızın İNTERNET SİTESİ’ nin içeriğini yada alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir ve/veya alan adını kapatabilir. Bu hallerde KULLANICI’ nın her ne sebeple olursa olsun ŞİRKET’ e karşı hiçbir hak ve alacak ileri sürmek hakkı yoktur.   

1.5. ŞİRKET, her zaman ve KULLANICI’ ya bilgi vermek yada onayını almak yükümlülüğü olmaksızın İNTERNET SİTESİ’ nde satışa sunduğu ürünlerin ve/veya hizmetlerin kapsam veya çeşitlerini değiştirebilir, bu ürün ve/veya hizmetleri kısmen veya tamamen kaldırabilir, durdurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir. Bu hallerde KULLANICI’ nın her ne sebeple olursa olsun ŞİRKET’ e karşı hiçbir hak ve alacak ileri sürmek hakkı yoktur.

1.6. ŞİRKET, İNTERNET SİTESİ’ nde “çerez” ve benzeri izleme teknolojilerini, ilgili mevzuatın imkan verdiği ve kendisinin gerekli gördüğü ölçüde kullanabilir; bu teknolojilerin kullanımını kısmen veya tamamen sona erdirebilir yada bunlarda değişiklik yapabilir. İNTERNET SİTESİ’ nde kullanılan izleme teknolojilerine ve bunların kullanım usul ve esaslarına ilişkin detaylı bilgilere Çerez Aydınlatma Metni [U2] ’ nden ulaşılabilir ve bunlarla ilgili tercihler Çerez Paneli[U3] nden yönetilebilir. 

1.7. KULLANICI, İNTERNET SİTESİ kullanımında hileli davranışlarda bulunmayacağını, İNTERNET SİTESİ güvenliğini, işlerliğini, erişimini doğrudan yada dolaylı şekilde tehlikeye sokabilecek her türlü iş ve işlemden uzak duracağını; İNTERNET SİTESİ yazılımlarını, kaynak kodlarını, bünyesindeki verileri elde etmeye yönelik faaliyetlerde bulunmayacağını; diğer İNTERNET SİTESİ kullanıcılarının yazılımlarına ve/veya verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını; aksi takdirde bu sebeple doğacak tüm zarardan şahsen sorumlu olduğunu ve ŞİRKET’ in tüm zararlarını kendisinden talep edebileceğini beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

1.8. ŞİRKET, Gizlilik Kurallarında yer alan hükümlere riayet etmekle birlikte, KULLANICI’ ya, kaçınılması imkanı bulunmayan siber saldırı ve sair zararlı unsurların etkileri hususunda garanti vermemektedir. Ayrıca ŞİRKET, KULLANICI’ ya siber güvenlik desteği sağlamamakta ve taahhüt de etmemektedir. Kendi işletim sisteminin, yazılım ve donanımlarının güvenliğini sağlamak, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve kullanmak KULLANICI’ nın sorumluluğundadır

1.9. KULLANICI, İNTERNET SİTESİ’ nde gerçekleştirdiği işlemlerinde belirtmiş olduğu bilgilerinin ve yaş taahhüdünün, doğru ve eksiksiz olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal ŞİRKET’ e ileteceğini ve bilgilerini güncelleyeceğini; eksik, güncel olmayan ve/veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan bizzat sorumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

1.10. ŞİRKET, İNTERNET SİTESİ içerisinde limitli yada özel erişim hakkı tanınan alanlara izinsiz ve yetkisiz erişim çabalarını takip eder ve her türlü haksız erişim ve izinsiz kullanımı takip etmek ve sistemlerini korumak için her türlü internet teknolojisini kullanma ve bilgi paylaşmama hakkını saklı tutar. ŞİRKET tarafından tespit edilen haksız erişim ve/veya izinsiz kullanımlara karşı, Türkiye Cumhuriyeti mer’ i mevzuatı çerçevesinde gerekli yasal yollara başvurulur ve yargı süreci takip edilir.  

1.11. KULLANICI tarafından, İNTERNET SİTESİ’ nde üçüncü taraf internet siteleri gibi ŞİRKET dışı elektronik ortamlara link (bağlantı) verilemez ve İNTERNET SİTESİ hiçbir şekilde başka bir web İNTERNET SİTESİ’ nin içinde yayınlanamaz.

1.12. KULLANICI tarafından, İNTERNET SİTESİ’ nde reklam, tanıtım ve sair ticari amaçlı yayın yapılamaz.

1.13. KULLANICI, İNTERNET SİTESİ’ ni ve İNTERNET SİTESİ’ nde mevcut yada ileride eklenebilecek yorum, blog ve sair alanlarını Anayasa’ ya, mevcut yada sonradan yürürlüğe girecek yasal mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlaka uygun; gerçek ve tüzel kişilerin tüm haklarına, itibarlarına, maddi, manevi, kültürel, etnik, siyasi ve dini değerlerine saygılı ve ölçülü şekilde kullanmayı; İNTERNET SİTESİ’ yi mevcut yada sonradan yürürlüğe girecek yasal mevzuata, kişilik haklarına, fikri ve sınai haklara, telif haklarına, yayın haklarına aykırı şekilde kullanmamayı; İNTERNET SİTESİ’ yi hiçbir şartta ve surette herhangi bir ideolojiye yada görüşe yada etnik, dini yada siyasi kesime ait propaganda yada tanıtım yapmak amacıyla yada bu anlamda yorumlanabilecek herhangi bir amaçla yada yasa dışı faaliyetleri övecek yada teşvik edecek şekilde kullanmamayı; aksi takdirde bu sebeple doğacak tüm zarardan şahsen sorumlu olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. 

1.14. ŞİRKET, İNTERNET SİTESİ’ nde mevcut yada ileride eklenebilecek yorum, blog ve sair alanlarına kullanıcıların yüklediği tüm paylaşımlarını yayınlamak ve/veya bu paylaşımları hukuka yada gerçeğe uygunluk yönünden denetlemek yükümlülüğü altında değildir ve bu içerikleri yayınlama ve/veya denetleme taahhüdü vermemektedir. KULLANICI, İNTERNET SİTESİ’ nde mevcut yada ileride eklenebilecek yorum, blog ve sair alanlarına yüklediği içerikten şahsen ve bizzat sorumludur.

1.15. ŞİRKET, İNTERNET SİTESİ’ nde mevcut yada ileride eklenebilecek yorum, blog ve sair alanlarına KULLANICI tarafından yüklenen paylaşımları, herhangi bir sebep bildirmek zorunda olmaksızın ve yayınlanmış olup olmadığına bakılmaksızın kısmen veya tamamen silmek ve/veya kaldırmak hakkına sahiptir.

1.16. İNTERNET SİTESİ, halka açık bir sitedir. KULLANICI’ nın İNTERNET SİTESİ’ nde mevcut yada ileride eklenebilecek yorum, blog ve sair alanlarında paylaşımda bulunurken bu durumu gözetmesi ve halka açıklanmasını istemediği gizli bilgilerini ve fikri ve sınai mülkiyet hakkı korumasına tabi olmayan patent, tasarım, buluş ve fikirlerini paylaşmaması gerekmektedir. 

1.17. KULLANICI’ nın İNTERNET SİTESİ’ nde mevcut yada ileride eklenebilecek yorum, blog ve sair alanlarında yer alan yazıları, fikirleri, düşünceleri, yorumları ve görüşleri tamamen kendi kişisel görüşleri olup; hiçbir şartta ve surette ŞİRKET’ in yada İNTERNET SİTESİ’ nin fikrini, kanaatini yada görüşünü yansıtmamaktadır.  ŞİRKET’ in yada İNTERNET SİTESİ’ nin, KULLANICI’ nın bu beyanları yönünden herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 1.     FİKRİ ve SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

İNTERNET SİTESİ’ nde bulunan her türlü ürün, fotoğraf, görsel, marka, logo, işaret, tasarım, tanıtıcı unsur ile İNTERNET SİTESİ sunumu, içeriği, yazılımları, grafikleri, programları, kodları, kaynak kodları, linkleri, görselleri, iş bu Kullanım Koşulları dahil olmak üzere tüm sözleşme ve metinlerinin ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sair tüm içeriğinin, Fikri ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tüm sınai ve fikri mülkiyet hakları, telif hakları ve yayın hakları ile bunlardan yararlanma ve bunları kullanım hakları münhasıran ŞİRKET’ e aittir yada ŞİRKET’ e lisanslanmıştır.  

Bu sebeple bu hakları ihlal edecek davranışlarda bulunulamaz. İNTERNET SİTESİ’ de mevcut, tescilli yada tescilsiz, her türlü ürün, fotoğraf, görsel, marka, logo, işaret, tasarım, tanıtıcı unsur ile İNTERNET SİTESİ sunumu, içeriği, yazılımları, grafikleri, programları, linkleri, kodları, kaynak kodları, görselleri, iş bu Kullanım Koşulları dahil olmak üzere tüm sözleşme ve metinleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sair bütün içeriği; kısmen veya tamamen; hiçbir şekilde ticari, sınai, mesleki amaçlarla veyahut da doğrudan veya dolaylı yoldan zarar verme yada haksız menfaat temin etme ihtimali bulunan amaçlarla indirilemez (download edilemez) dağıtılamaz, iletilemez, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez, başka internet sitelerinde, sosyal medya platformlarında ve diğer elektronik olan yada elektronik olmayan ortamlarda yayınlanamaz, link (bağlantı) verilemez. Bu kurala aykırı hareket edenlere karşı, Türkiye Cumhuriyeti mer’ i mevzuatı çerçevesinde gerekli yasal yollara başvurulur ve yargı süreci takip edilir.

 1.     MÜCBİR SEBEPLER

ŞİRKET’ in iş bu Kullanım Koşulları kapsamındaki yükümlülüklerini kısmen yada tamamen yerine getirmesini engelleyici nitelikte olan aşağıda sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere;

 1. Geçici yada daimi iletişim sorunları, teknik/yapısal problemler, altyapı/İnternet/erişim arızaları, internet bağlantısı arızaları, siber saldırı, kişilerin zarar verici eylemleri ile burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla bu durumlara benzer başkaca nedenler, 
 2. Doğal afetler
 3. Kanuni grev, halk ayaklanmaları, kalkışmalar
 4. Salgın hastalıklar
 5. Kısmi veya genel seferberlik ve savaş ilanı
 6. Terör eylemleri ve yukarıda sayılanlara benzer haller, Mücbir Sebep olarak kabul edilecektir. 

Bu hallerde ŞİRKET, iş bu Kullanım Koşulları ile üstlendiği yükümlülüklerini, mücbir sebep halleri ve bu hallerin doğurduğu etkileri tamamen ortadan kalkıncaya kadar, kısmen veya tamamen askıya alabilir, hangi aşamada bulunduğuna bakılmaksızın İNTERNET SİTESİ’ nde verdiği hizmetlerini durdurabilir, İNTERNET SİTESİ’ nde henüz tamamlanmamış işlemleri iptal edebilir yada İNTERNET SİTESİ erişimini geçici yada devamlı surette kapatabilir.

KULLANICI, bu sebeplerle ŞİRKET’ ten her ne nam altında olursa olsun hiçbir ödeme, ceza, tazminat ve sair alacak talep edemez.     

 1.     KULLANIM ŞARTLARI DEĞİŞİKLİKLERİ

ŞİRKET, teknolojik gelişmeler yada mevzuat gereklilikleri doğrultusunda dilediği zaman iş bu Kullanım Koşulları hükümlerinde tek taraflı değişiklik yada güncelleme yapmak hakkına sahiptir. ŞİRKET’ in bu şekilde tek taraflı olarak yapacağı değişiklik ve güncellemeler, değişen yada güncellenen Kullanım Koşulları’ nın İNTERNET SİTESİ’ nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olur. Değişikliklerin yayınlanmasından sonra İNTERNET SİTESİ’ ne erişen yada İNTERNET SİTESİ’ ni kullanan KULLANICI, bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

Bu nedenle KULLANICI’ nın, İNTERNET SİTESİ’ ni her ziyaretinde Kullanım Koşullarını gözden geçirmesi ve değişiklikler ile güncellemeleri dikkate alması önemli ve gereklidir. İş bu Kullanım Koşulları, KULLANICI’ nın tek taraflı irade beyanı ile değiştirilemez. 

 1. SORUMLULUK REDDİ BEYANI

KULLANICI’ nın, İNTERNET SİTESİ’ ni kullanırken iş bu koşulları yada mevzuatı ihlal etmesi yada bunlara aykırı hareket etmesi durumunda doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk ile zararlar, KULLANICI’ ya aittir. 

İş bu İNTERNET SİTESİ’ nde yer alan metinler, görseller, ses ve video dosyaları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer içerikler, sadece genel kapsamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. 

ŞİRKET, İNTERNET SİTESİ’ ndeki içeriklerin eksiksiz, doğru ve güncel olması için azami dikkati serf etmekte ise de bu içeriğin eksiksiz, doğru ve güncel olduğu yada bütünlüğü hakkında herhangi bir garanti vermemektedir. Ayrıca ŞİRKET, İNTERNET SİTESİ’ nden yer alan içerik ve/veya bu içeriğe dayanılarak alınmış kararlar hakkında herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.  ŞİRKET, İNTERNET SİTESİ nde yer alan içeriğin kullanımı nedeniyle, doğrudan yada dolaylı olarak veyahut da netice itibariyle doğan zarar ve/veya hasarlardan sorumlu olmayacaktır; iş bu Kullanım Koşulları ile tüm bu sorumluluklar, yasal mevzuatın imkan verdiği ölçüde reddedilmektedir.  

ŞİRKET, İNTERNET SİTESİ’ nde faaliyetleri, mali durumu, plan ve hedeflerine ilişkin geleceğe dönük beyanlarda bulunabilir. ŞİRKET’ in geleceğe dönük beyanları, gelecekteki performansının yada mali durumunun garanti yada taahhüt edildiği anlamına gelmemektedir. ŞİRKET, geleceğe dönük beyanlarını tamamen yada kısmen gerçekleştirmek yükümlülüğünde değildir. KULLANICI, geleceğe dönük beyanların, gelecekteki olay ve koşullara göre belirli riskler ve belirsizlikler içerdiğini; açıkça yada örtülü olarak beyan edilen sonuçların, gerçek sonuçlar ile farklılık gösterebileceğini bildiğini kabul etmektedir. 

İNTERNET SİTESİ’ nin, mevcut yada ileride eklenebilecek yorum, blog, görüş ve sair alanlarında yer alan diğer kullanıcıların yada üyelerin yazıları, fikirleri, düşünceleri, yorumları ve görüşleri tamamen yazan kullanıcının kendi kişisel görüşleri olup; hiçbir şartta ve surette ŞİRKET’ in yada İNTERNET SİTESİ’ nin fikrini, kanaatini yada görüşünü yansıtmamaktadır. Bunların İNTERNET SİTESİ’ nde yayınlanmaları da ŞİRKET’ in bunların eksiksiz, doğru ve güncel olduklarını garanti ettiği şekilde yorumlanamaz. ŞİRKET, KULLANICI’ nın bu beyanlar yada bu beyanlara güvenerek aldığı kararlar nedeniyle, doğrudan yada dolaylı olarak veyahut da netice itibariyle doğan zarar ve/veya hasarlarından hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.  

İNTERNET SİTESİ’ nde, bazı üçüncü taraf internet siteleri gibi ŞİRKET dışı elektronik ortamlara link (bağlantı) verilmesi durumunda bu linkler üzerinden erişilen üçüncü taraf elektronik ortamlarının gizlilik ve güvenlikleri; içeriklerinin eksiksizliği, doğruluğu ve güncelliği ile bu ortamlarda yer alan içeriklerin hukuka uygunlukları ŞİRKET tarafından garanti edilmemektedir. İNERNET SİTESİ’ nde üçüncü taraf elektronik ortamlarına link verilmesi, bu ortamlardaki mevzuata aykırılıklardan yada hak ihlallerinden doğan sorumlulukların üstlenildiği şeklinde yorumlanamaz ve bu ortamlardaki mevzuata aykırılıklar ile hak ihlallerinden ŞİRKET sorumlu tutulamaz.

ŞİRKET, İNTERNET SİTESİ, ağ veya sunucu hizmetlerini olduğu gibi vermektedir ve bunların sürekliliği, hızı yada kalitesi yönünden herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu hizmetlerdeki kesintiler yada ihmallere ilişkin ŞİRKET sorumlu tutulamaz.   

 1. MADDE: DİĞER HÜKÜMLER
 2. İNTERNET SİTESİ’ nin kullanımının başladığı andan itibaren iş bu Kullanım    Koşulları yürürlüğe girer.
 3. İş bu Kullanım Koşulları ile düzenlenen herhangi bir hakkın taraflarca derhal kullanılmaması; haktan vazgeçildiği şeklinde yorumlanamaz.
 4. İş bu Kullanım Koşullarının bir yada daha fazla hükmünün, İNTERNET SİTESİ’ ne erişim esnasında yada sonrasında, herhangi bir nedenle Kanuna aykırı, geçersiz veya icra edilemez olması yada sonradan bu hale gelmesi, diğer hükümlerin geçerliliğini ve bağlayıcılığını etkilemez.
 5. İş bu Kullanım Koşullarının dili TÜRKÇE’ dir. İş bu koşullardan doğacak ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanır ve __________ İcra Müdürlükleri ve Mahkemeleri yetkilidir.
 6. İş bu Kullanım Koşulları, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve sair ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ve elektronik iletişim araçlarıyla yapılmıştır.