Açık Rıza Metni

 

AÇIK RIZA METNİ
Veri sorumlusu Şirketimiz Akal Batu Tekstil Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, aşağıda yazılı kişisel verilerinizin, aktarılmasına ilişkin olarak açık rızanız talep edilmektedir.

Açık Rıza Konusu Kişisel Verileriniz
İsim, soy isim şeklindeki kimlik Verileriniz; e-posta adresi, telefon numarası şeklindeki iletişim bilgilerinizdir.

Açık Rızanızın Talep Edildiği İşleme Faaliyetleri ve Aktarılma Amaçları
Kişisel verilerinizin, aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda, aşağıda bildirilen kişilere, yurt içinde aktarılmasıdır.
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürünler ve hizmetlere ilişkin telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama sistemleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi araçlar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti ile yapılacak tüm ürün, hizmet tanıtımları, fırsat bilgilendirmeleri, genel veya özel kampanyalar, avantajlar, indirim ile bunların geçerlilik süreleri, reklamlar, müşteri memnuniyetine yönelik anketler; çekiliş, davet, açılış ve özel etkinlik davetleri; promosyon uygulamaları, özel günleriniz için kutlama mesajları şeklindeki satış, pazarlama ve tanıtım bilgilendirme mesajları gönderilmesi ve bu suretle tarafınızla elektronik ticari iletişim kurulması ile ayrıca pazarlama ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla aktarılmaktadır.
Hedef kitle belirleme, bu bilgileri raporlama, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılabilmesi için site veya diğer üçüncü taraf ortamlarında Akal Batu Tekstil Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ne ait reklamların ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi için, website de yayınlanan bildirimler, kullanıcılara pop-up gösterimi, kişilere özel teklifler sunmak gibi konular için kullanılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler
Açık rıza konusu kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilebilmesi için, elektronik ticari iletişim kurulması ve pazarlama analiz faaliyetlerinin yürütülmesi yönünden hizmet alınan ajanslara, iş ortaklarına, reklam, dijital pazarlama platformları ve bu verilerin analizini yapan hizmet sağlayıcılarına, danışmanlara, lokasyon bilgisi toplama hizmeti veren hizmet sağlayıcılara aktarılmasını kabul ediyorum.

Akal Batu Matbaa ve Etiket San. Tic. Ltd. Şti. ile resmi talep halinde tabi oldukları Kanunlar uyarınca açıkça talep etmeye yetkili olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarılacaktır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebep
Kişisel verileriniz, elektronik ortamda otomatik yöntemlerle ya da sözlü ve yazılı şekilde otomatik olmayan yöntemlerle elde edilebilir. Burada yazılı kişisel verilerinizin aktarılmasının hukuki sebebi; Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8. Maddesi 1. fıkrası uyarınca, açık rızanızdır.

Açık rızanızı, hiçbir etki ve baskı altında kalmadan vermeniz şirketimizin önceliğidir. Bu sebeple kişisel verilerinizin aktarılmasına rıza göstermemeniz; herhangi bir ürün veya hizmetin tarafınıza sunulmasına ya da herhangi bir ürün veya hizmetten yararlandırılmanıza engel teşkil etmeyecektir.
Ayrıca açık rızanızı, dilediğinizde geri alabilir ya da değiştirebilirsiniz.

Genel itibari ile firma bilgileri verilmiyor. Avukat çalışmasında ise mevcut örnek metin;

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler
Açık rıza konusu kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilebilmesi için, elektronik ticari iletişim kurulması ve pazarlama analiz faaliyetlerinin yürütülmesi yönünden hizmet alınan iş ortaklarına, hizmet sağlayıcılara, danışmanlara, ajanslara, alınan sunucu hizmetlerinin yurt dışında olması sebebiyle  yurt içi ve yurt dışına aktarılmasını, ayrıca grup şirketimiz olan Akal Batu Matbaa ve Etiket San. Tic. Ltd. Şti. ile resmi talep halinde tabi oldukları Kanunlar uyarınca açıkça talep etmeye yetkili olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarılacaktır.