Sertifikalar

Sertifikalar

FSC Sertifikası Nedir?

Forest Stewardship Council® (FSC®), dünya çapında sürdürülebilir orman yönetimini denetleyen ve teşvik eden küresel, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. FSC®, çevresel, sosyal ve ekonomik paydaşların ihtiyaçlarını karşılayan sürdürülebilir orman yönetimi açısından en iyi uygulamaları belirler.

FSC Sertifika

Geçerlik Tarihi: 15.02.2022

The International Trademark System

Geçerlilik Tarihi: Aralık 2029

ISO Sertifikalarımız

Geçerlilik Tarihi: 17.03.2024

ISO 45001

Uluslararası standartlar komiteleri tarafından kuralları konularak inşa edilmiş, işyerinde sağlık ve güvenlik için uluslararası bir standart belgesidir.

Geçerlilik Tarihi: 17.03.2024

ISO 14001

Ürünün hammaddeden başlayarak müşteriye sunulmasına kadar olan süreçte çevresel faktörlerin belirlenmesi ve çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için kılavuzluk yapan bir standarttır.

Geçerlilik Tarihi: 17.03.2024

ISO 9001

Müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetimi sistemi biçimidir.

Geçerlilik Tarihi: 17.03.2020

İş Sağlığı Sertifikası

İşyerinde meydana gelebilecek olası bir iş kazası riskini en aza indirgemek ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili geliştirilmiş bir sistemdir.

Geçerlilik Tarihi: 18.03.2021

Kalite Yönetimi Sertifikası

Müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetimi sistemi biçimidir.

Geçerlilik Tarihi: 18.03.2021

Çevre Yönetimi Sertifikası

Hammaddeden, tüketiciye sunulan son ürüne kadar olan süreçte evresel etmenlerin gerekli tedbirlerle kontrol altına alınarak çevreye verilebilecek zararların asgari düzeye indirilmesini sağlar.